Схема на свързване на разпределителна кутия

схема на свързване на разпределителна кутия
Например резистор със съпротивление 82 КОМ = 82 000 ОМ и толеранс 10% ще има върху корпуса си следните линии: сива (8), червена (2), оранжева (000) и малко по-нататък – сребриста. При свързването на щепсела ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да свържеш проводникът, който е свързан с клема 6 (обикновено той е с жълто-зелена изолация) със страничните пера на щепсела!Ето схема на свързване: «Аз не искам Вие да умирате за родината. Вид мрежова топология, в която всеки един от възлите в мрежата е свързан с други два възела и първият и последният възел са свързани един с друг, образувайки пръстен. Дървото има централни периферни възли (листа), които получават и предават данни от и към други възли. За разлика от топологията звезда, тук функциите на централния възел могат да бъдат разпределени. Ниските, при които не се вижда червено, сигурно са с последователно свързване. 23.01.17 г. 09:07 #16 На снимката с щепсела всичко е показано.Аз бих сменил целия кабел. Колкото по-малък е толерансът, толкова по-близки трябва да бъдат съседните номинални стойности, за да се покрие целият обхват от съпротивления.


Частично-свързан хиперкуб – вид мрежова топология, в която някои от възлите в мрежата са свързан до повече от един друг възел чрез ‘point to point’ връзка – това прави възможно да се съкратят разходите и сложността на напълно-свързаната топология. При готварските печки има някаква гаранция, че с правилното свързване се елиминира рискът. Но все пак аз бих проверявал всички останали уреди с метален корпус. Накрая лакът трябва да се измие с разтворител.

Първоначално публикувано от fqlc0n3 Само от любопитство, котлоните на печката Ви със същата структура ли са, като на снимката? Обикновено интегралните схеми са затворени в пластмасов корпус с формата на паралелепипед и с 8, 14, 16 или повече избоди. По- рядко те се поставят в кръгъл корпус, подобен на корпусите на транзисторите. Тези отношения обаче ще бъдат спазени при условие, че общата мощност, пренасяна чрез трансформатора, т.е. сумата от произведенията на токовете и напреженията на всички намотки, изчислени във волтампери (VA), не превишава стойността на допустимата мощност — важен параметър за всеки трансформатор. При използване на високоговорители с малки диаметри (от порядъка на 5-10 см) преобразуването на ниски звукове (с малки честоти) е нарушено. Тогава се използват само два извода — от плъзгача (2) и един от крайните, като се препоръчва неизползваният извод да се свърже накъсо с плъзгача.

Похожие записи: